Kodėl namie?
Įvadas Kodėl namie? LR Įstatymai Dažnos problemos Bendraminčiai

 

Dažni klausimai

Kodėl mokyti namie?

Apytikriai 1.23 milijono vaikų JAV mokosi namie (1). Dauguma šeimų yra krikščioniškos. Tačiau mokymas namie turi daug privalumų ir todėl tėvai turi skirtingas priežastis, dėl kurių nori savo vaikus mokyti namie. Iš krikščioniško požiūrio taško svarbiausias privalumas yra tas, kad mokant namie galime paklusti Dievo įsakymui diegti mūsų vaikams Jo kelius.

 

 

BL00350A.gif (1404 bytes)Dvasiniai privalumai

Pakartoto Įstatymo knygoje vaikų auklėjimo atsakomybę Dievas duoda tėvams. Mums yra pasakyta nuolat mokyti vaikus Dievo kelių. Patarlių knygoje mums yra sakoma, kad "Viešpaties baimė yra išminties pradžia" (Patarlių 1,7). Vienas iš žodžio "baimė" reikšmių yra pagarba ir pripažinimas. Būtent taip šią Biblijos vietą reikia suprasti. Pirma, ką vaikui reikia išmokti, tai gerbti Dievą. Deja, mūsų mokymo sistema nepadeda tai ugdyti.

Šitie žodžiai, kuriuos tau šiandien skelbiu, tepasilieka tavo širdyje;  mokyk jų savo vaikus ir apie juos kalbėk, sėdėdamas savo namuose, būdamas kelionėje, guldamas ir atsikeldamas.

Pakartoto Įstatymo 6,6-7

Vaikas, kuris mokomas namie, gali turėti progos susimąstyti apie Dievą kiekvieną minutę. Studijuodamas mokslus vaikas gali pamatyti Dievo ranką visatos sandaroje. Studijuodamas istoriją, jis gali pamatyti, kaip Dievas vedė ir dalyvavo pasaulio įvykiuose. Vaikas gali skaitymo pamokas panaudoti Dievo Žodžio (Biblijos)  pažinimui.

Kiekvienas mokomas dalykas iš dalies atspindi mokytojo dvasines vertybes. Mokydami namie tėvai gali vaikams perteikti meilę Dievui ir asmeninio Dievo pažinimo troškimą.

 

 

WB00781_.gif (1273 bytes)Emociniai privalumai

Šiandien teigiama, kad tam, jog vaikas suprastų, koks yra gyvenimas visuomenėje, jam reikia patirti emocinių sunkumų. Tame yra dalis tiesos. Vaiko negalima visiškai izoliuoti nuo aplinkos, nes anksčiau ar vėliau jam vis tiek reikės su ja susidurti. Tačiau pasiųsti vaiką į pasaulį  nepasiruošusį taip pat gali būti pražūtinga.

Tėvų dalyvavimas vaiko gyvenime prieš vaikui tampant paaugliu yra kritiškai svarbus vaiko asmenybės ir charakterio ugdymui. Deja, būtent tame amžiaus tarpsnyje daugumai tėvų sunkiausiai sekasi draugystė su vaiku. Mokymas namie sudaro natūralias sąlygas tėvams būti su savo vaikais, padeda išsivystyti stipriai ir ilgai draugystei. Tokia draugystė gali labai vaikui padėti emociškai sunkiais augimo etapais.

 

 

PE01644A.gif (2627 bytes)Akademiniai privalumai

Mokymas namie turi daug akademinių privalumų. Tik keletas iš jų yra: mažas mokinių skaičius, laiko ekonomija, galimybė priderinti mokymo programą prie mokinio poreikių ir interesų.

Įprasta mokyklos klasė gali turėti nuo 15 iki 30 mokinių. Netgi jeigu mokytojas 100% savo laiko skirtų mokinių pamokymui asmeniškai, tai kiekvienas iš mokinių per valandą gautų tik nuo 2 iki 4 minučių tokio instruktažo. Tačiau situacija iš tiesų yra dar blogesnė. Vienas tyrimas parodė, kad iš tiesų tik apie 18% viso laiko mokytojas panaudoja mokymui, o iš šio laiko - tik mažą dalį mokinių instruktavimui.

Kadangi mokantys namie moko nuo vieno iki keleto mokinių, tai  kiekvieną iš jų mokytojas gali pamokyti atsižvelgdamas į jo asmenybę. Besimokant yra mažiau pašalinių trukdžių. Vaiko mokymosi nereikia stabdyti laukiant, kada visa klasė jį pasivys. Tai reiškia, kad vaikas gali mokytis efektyviai, jam patogiu tempu, su mokytoju, kuris visada nori ir gali padėti.

Kitas privalumas tame, kad mokymo programą galima derinti atsižvelgiant į  mokinį. Pavyzdžiui, jeigu mokinys domisi kosminiais skrydžiais, tai jau skaitymą galima paskirti iš šios temos knygų. Tokiu būdu sužadinamas mokinio susidomėjimas mokymųsi, jis yra paskatinamas. Didžiausias akademinis privalumas yra tame, kad tėvai gali pamokyti savo vaiką kaip mokytis ir įskiepyti jam pomėgį mokytis. O to taip trūksta mokyklose.

 

 

BS00554A.gif (2792 bytes)Intelektualiniai privalumai

Yra svarbus skirtumas tarp akademinių ir intelektualinių privalumų, nors jis ir nėra lengvai matomas. Akademiniai pasiekimai susiję su išmokimu tokių esminių įgūdžių, kaip skaitymas ir rašymas, tokių žinių, kaip matematinės lentelės, formulės, istoriniai faktai įsisavinimas. Mokymosi intelektualinė pusė yra susijusi su mokymusi mąstyti. Nors ir svarbu vaikui duoti gerą žinių pamatą, to dar nepakanka.

Protas parodomas ne tuo, kad lengvai išmokstame, o tuo, kad suprantame tai, ką mokame.

Joseph Whitney

Vaikus reikia išmokyti logiškai mąstyti,   objektyviai stebėti ir analizuoti,  daryti išvadas.

Pavyzdžiui, pasauliečiai norėtų, kad mes tikėtume, kad evoliucija yra įrodytas faktas, o sukūrimas pagal Bibliją - tik žmonių sukurtas mitas. Geriausia gynyba, kurios mes, tėvai, galime čia imtis, yra išmokyti savo vaikus mąstyti.

Objektyvus požiūris į "evoliucijos teoriją" parodo, kad tai tėra tik teorija apie tai, kaip atsirado visata. Netgi dauguma mokslininkų, tikinčių evoliuciją, tai pripažins. Nors atrodo, kad yra faktų, remiančių šią teoriją, taip pat yra daug kitų faktų, kurių evoliucijos teorija negali paaiškinti. Taip pat yra daug faktų, remiančių Biblijoje aprašytą sukūrimą. Nei vienos iš šių teorijų negalima nei įrodyti, nei paneigti. Tačiau objektyviai pažiūrėjus į pasaulį iškart krenta į akis protingas visatos sukūrimas. Tai tik vienas iš klausimų, kuriuose vaikų mokymas objektyviai mąstyti padės jiems suprasti ir patikėti Dievu.

 

 

BS00865A.gif (2933 bytes)Privalumai bendravime

Šiandienos visuomenėje mes esame praradę ryšius vieni su kitais. Tėvai savo vaikus palieka darželiuose ir mokyklose. Mes linkę nebendrauti su kitais, nebent tik dalykiškais klausimais. Mes per daug užsiėmę, kad ugdytume savo santykius tik tam, kad galėtume jais džiaugtis.

Mokymas namie sustiprina šeimą, nes tėvai praleidžia daug laiko su savo vaikais. Tėvai ir vaikai gali geriau susipažinti vieni su kitais ir tapti draugais. Kiekvienas vaikas savo vertybes ugdo tėvų, o ne televizoriaus ir draugų įtakoje. Be to, vaikai tarpusavyje tampa geresniais draugais; nebelieka tendencijos draugauti tik su savo amžiaus vaikais, tačiau vaikai išmoksta susidraugauti su įvairaus amžiaus žmonėmis.

Mokymas namie yra didžiulis žingsnis sugriaunant taip vadinamą "prarają tarp kartų". Nors iš tiesų ta praraja yra tik mitas. Šį mitą sukūrė žiniasklaida ir bendraamžių spaudimas. Galiausiai visi juk žinome, kokie "senamadiški" yra tėvai  ir kaip "nekieta" yra jų klausytis. Tai buvo patvirtinta ir tyrimais, kurie daugelio nuostabai parodė, kad skirtingos kartos turi nuostabiai panašias vertybes.

Jeigu vaikas mokomas namie, tai daug mažiau tikėtina, kad jis bus veikiamas kitų vaikų, kurie iš jo juoksis. Nors su tuo susidursime anksčiau ar vėliau, tačiau tokia pajuoka gali padaryti rimtos žalos vaiko savivokai, nes jauname amžiuje vaiko ego dar nėra pakankamai stiprus, kad ignoruotų kitų žodžius. Kitų kritika gali greitai paveikti vaiko asmenybę taip, kad jis išsiugdys tokį savęs suvokimą, kuriame jis yra kvailas, negrabus ar bjaurus. Dar kartą noriu pabrėžti, kad vaikai, ypač pradinėse klasėse, yra linkę tikėti viskuo, kas jiems sakoma.

Rengiant šį straipsnį pasinaudota Graham ir Lori Lovelady medžiaga.

---

Cituota literatūra:

Ray, Dr. Brian. Strengths of Their Own: Home Schoolers Across America. Salem, Oregon: National Home Education Research Institute, 1997. Šiose studijose paskaičiuota, kad 1996 metų rudenį JAV buvo 1.23 milijono namie mokomų mokinių. Šio įverčio paklaida vertinama apie +/-10%, tai yra mokinių skaičius gali būti nuo 1,103,000 iki 1,348,000.

Įvadas Kodėl namie? LR Įstatymai Dažnos problemos Bendraminčiai

Jeigu turite klausimų apie tai, kas rašoma šiame puslapyje -
parašykite man adresu
Šis puslapis pakeistas 2006.03.23