LR Įstatymai
Įvadas Kodėl namie? LR Įstatymai Dažnos problemos Bendraminčiai

 

Vaikų mokymas namie ir LR įstatymai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas numato, kad  ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai, turintys fizinių ar psichinių raidos sutrikimų, gali būti ugdomi namuose (14.1 straipsnis).

Švietimo įstatymo tėvų ir globėjų teisių straipsnyje sakoma:

23 straipsnis. Tėvų (ar vaiko globėjų) teisės
 Tėvai (ar vaiko globėjai) turi teisę:               

1) savo vaikams laisvai parinkti valstybinę, savivaldybės arba nevalstybinę švietimo įstaigą;

2) leisti vaikus į tėvų gyvenamajai vietai priskirtą arba kitą pageidaujamą ikimokyklinę įstaigą ar bendrojo lavinimo mokyklą;

3) dalyvauti švietimo įstaigų savivaldoje;               

4) gauti iš švietimo įstaigos informaciją apie savo vaikų mokymąsi, elgesį, taip pat mokymosi sąlygas.

 

 

Sekančiame straipsnyje sakoma, kad tėvai privalo sveikus vaikus leisti į bendrojo lavinimo mokyklas:

 24 straipsnis. Tėvų (ar vaiko globėjų) pareigos
 Tėvai (ar vaiko globėjai) privalo:               

1) sudaryti vaikams gyvenimo ir mokymosi sąlygas, laiduojančias sveiką ir saugią jų dvasinių bei fizinių galių plėtotę, dorovinį brendimą, atsakyti už vaikų auklėjimą ir vystymąsi;

2) leisti į bendrojo lavinimo mokyklą vaikus nuo 6-7 metų, jei jie yra pakankamai fiziškai ir psichiškai subrendę. Pateikę vaiko psichofizinę brandą liudijančius dokumentus, tėvai gali leisti į mokyklą vaiką, mokslo metų pradžios dieną neturintį 6 metų, arba neleisti į mokyklą vaiko, kuriam yra suėję 7 metai;

3) bendrauti su švietimo įstaigomis sprendžiant vaikų bei moksleivių mokymosi klausimus, užtikrinti, kad vaikai lankytų bendrojo lavinimo ar kitokią formaliojo švietimo sistemos mokyklą, iki jiems sueis 16 metų.

 

Labai lauktume atsiliepimų iš tų, kurių vaikai mokėsi savarankiškai ir laikė egzaminus eksternu.

Cia laimingo tapytojo paveikslas (7216 bytes)

 

Tačiau net kai kuriose JAV valstijose, kuriose įstatymai yra gana palankūs mokymui namie, pasitaiko, kad valstybinės instancijos nori uždrausti vaikų mokymą namie. Gynybai yra kuriamos namų mokyklų teisinės gynybos asociacijos, kurios padeda žmonėms apsiginti prieš valstybines institucijas teismuose. Toks darbas mokyklų namie įteisinimo linkme yra labai reikalingas Lietuvoje, todėl visus teisininkus - bendraminčius kviečiu prie to prisidėti.

Įvadas Kodėl namie? LR Įstatymai Dažnos problemos Bendraminčiai


Jeigu turite klausimų apie tai, kas rašoma šiame puslapyje -
parašykite man adresu
Šis puslapis pakeistas 2006.03.23